Toimeksiannot

Hanke- ja projektinjohto sekä konsultointi- ja koulutustoimeksiantojamme

2013-2015:

-Ostetun yrityksen IT integraatioprojekti emoyhtiön verkkoon, laite- ja ohjelmistostandardeihin (M&A). Suomi,Ruotsi,USA,Hong Kong – Saksa, Norja, Kypros, Iso-Britannia, Chile, Etelä-Korea, Kiina
-Koulutusohjelman ja uralla etenemispolun laatiminen yrityksen globaalille projektipäällikköverkostolle
-Useita projektipäällikkö-, projektin omistaja- ja ohjausryhmäkoulutuksia
-Useita projektisalkun johdon koulutuksia
-Viestintä monikulttuurisessa projektissa- koulutusohjelma
-Useita projektisalkkusovelluksen käyttöönottoprojekteja
-Projektisalkun johtamisen prosessien suunnittelu ja prosessien käyttöönoton tuki
-Myydyn liiketoiminnan osan IT-toimintojen erottaminen ja luovuttaminen ostajayritykselle (M&A), Suomi, Ruotsi, Alankomaat
-Myydyn liiketoiminnan osan IT-toimintojen erottaminen ja luovuttaminen ostajayritykselle (M&A), Suomi, Intia, Hong Kong
-Konsernin projektisalkun johtamisprosessien globaalin mallin kehittämisprojekti
-Konsernin sisäisten projektien globaalin johtamismallin kehittämisohjelma
-Asiakaskokemusten kartoittaminen ja kokemusten kirjoittaminen markkinointimateriaaleiksi
-IAM sovelluksen vaatimusmäärittelyprojekti
-Toimitilan muuttoprojekti (henkilöstön (450) työpisteet, kokoustilat, ravintola, edustustilat, arkistot)

2012 ja aikaisemmat:

-Ostetun yrityksen liiketoiminnan integraatioprojekti (M&A), Suomi,Ranska,Marokko
-Tytäryhtiön perustaminen ja liiketoiminnan aloitusprojekti (M&A), Suomi,Itävalta,Albania
-Ostetun yritykseen liiketoiminnan integraatio emoyhtiöön (M&A), Suomi,Italia
-Uuden, 10 000 m2 toimitalon sisustus- ja kalustusprojekti
-Help Desk -sovelluksen suunnittelu ja käyttöönottoprojekti
-ERP sovelluksen globaalin käyttäjätukiverkoston perustaminen
-SAP BI käyttöönottoprojekti
-Help Desk organisaation perustaminen ja toiminnan aloitus-projekti
-Useita ERP käyttöönotto- ja versionpäivitysprojekteja
-Useita yrityksen tietojärjestelmien integraatioprojekteja

contact@buhoconsult.com    +358 40 7369487