Parempi projekti pidossa…

Helppo oppimäärä projektiviidakosta läpinäkyvyyteen

Hyvin toimivassa projektikulttuurissa johto tietää tarkalleen mitä projekteja on tai ei ole meneillään ja saa myös tarkkaa informaatiota projektien kustannuksista, aikatauluista ja niihin varatuista henkilöistä, sekä sisäisistä että ulkoisista. Toimivaan projektikulttuuriin kuuluu projektipäällikön ja projektitiimin lisäksi muun muassa omistajat ja johtoryhmät. Projektien eteneminen vauhdittuu ja tulokset paranevat, kun roolit ja vastuut on oikein määritelty sekä yhtäläiset toimintamallit sisäistetty ja otettu käyttöön.

Uusien toimintatapojen jalkauttaminen on vaativa, mutta välttämätön osa kehittämishankkeita. Toimenpiteiden suunnittelu ja uutisoiminen ilman hallittua jalkauttamista tuottaa harvoin toivottua lopputuosta. Haluamme huolehtia siitä, että uudet toimintamallinne otetaan myös sujuvasti käyttöön.

 

 

 

contact@buhoconsult.com       +358 40 7369 487